Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Bytkowo

Bytkowo

- obiekty zabytkowe nie ujęte gminnej ewidencji zabytków, a zasługujące na uwagę.

ul.Pawłowicka:

Dom nr 7, czworak, ok. 1890 roku

a. budynek gospodarczy, pocz. XX w.

Dom nr 9 i 10, czworak, pocz. XX w.

Dom nr 11, pierwotnie (??) budynek gospodarczy, obecnie dom mieszkalny, pocz. XX w.