Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Krzyszkowo

Krzyszkowo

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zespół szkoły, ul.Koszycy 1:

a. szkoła, obecnie świetlica sołecka, murowana, 1904 rok

b. budynek gospodarczy, murowany, 1904 rok

ul.Główna:

Dom nr 7, murowany, 1918 rok

Dom nr 17, murowany, około 1910 rok

ul.Obornicka:

Dom nr 3, murowany, 1934 rok